Opór jest daremny
Najlepiej zacznij używać Wi-Fi
PRzynieś do domu Shebę